Obavještenje dioničarima BH Telecom d.d. Sarajevo

Obavijest društva BH Telecom d.d. Sarajevo o neusvajanju obračuna i isplate dividende BH Telecom d.d. Sarajevo za 2022. godinu možete pronaći na sljedećem linku:
link
Pozivamo dioničare BH Telecom-a kojima nije izvršena isplata prethodnih dividendi, kao i one dioničare koji imaju promjenu podataka u odnosu na prethodne isplate (ime i prezime, adresa, broj transakcijskog računa) da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Obavještenje o isplati dividende MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE

Obavještavaju se dioničari emitenta MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE da će Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, na osnovu ugovora potpisanog sa emitentom, vršiti obračun i isplatu dividende za 2022.godinu, dioničarima emitenta MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE. Obavijest MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE o isplati dividende možete pronaći na sljedećem linku:
link
Dioničarima koji imaju pravo na dividendu, ista će biti isplaćena na bankovni račun koji dioničar dostavi Registru vrijednosnih papira u F BiH, u roku kojeg je odredila Skupština dioničara MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE. Pozivamo dioničare MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE koji imaju pravo na dividendu da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti telefonom ili emailom:

 • info@rvp.ba
 • 033 279 152
 • 033 279 154
 • 033 279 150

Obavještenje vlasnicima obveznica po osnovu stare devizne štednje i obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine


Mole se vlasnici obveznica po osnovu stare devizne štednje i vlasnici obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo finansija/financija, koji nemaju ažurirane matične podatke i/ili nisu dostavili bankovni račun u svrhu isplate dospjele glavnice i kamate da se obrate Registru vrijednosnih papira u FBiH za instrukciju o ažuriranju podataka u svrhu isplate novčanih sredstava.


POZIV VLASNICIMA DIONICA - OBVEZNICA


Pozivaju se državljani Bosne i Hercegovine koji su vlasnici dionica ili obveznica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nisu nikada dobili Potvrdu o stanju na računu vrijednosnog papira iz Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, a u svrhu ostvarivanja svojih prava iz vrijednosnih papira, da podnesu pismeni zahtjev za usklađivanje osobnih podataka (JMBG, ime i prezime i adresa prebivališta).

Zahtjev se može podnijeti putem pošte ili u prostorijama Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:

Vrijednosni papir Naziv emitenta
AMHSRK2 AUTOMEHANIKA d.d. Sarajevo - u stečaju Emitent | Top deset | Značajni%
ANGSRK1 ANGROSIROVINA d.d. Tuzla Emitent | Top deset | Značajni%
APFMR APRO-FLORAMI d.d. Mostar Emitent | Top deset | Značajni%
APRTRK1 AUTOPREVOZ-INTERNACIONAL d.d. Tešanj - u stečaju Emitent | Top deset | Značajni%
ARMBRK2 UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo Emitent | Top deset | Značajni%
Stranica 3 od 108

Novosti

4.12.2023.

Obavještavamo dioničare ciljnog društva ALPINA FOGS D.D. SARAJEVO, o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva od strane ponudioca ALPINA, d.o.o..

Obavještenje

30.11.2023.

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 30.11.2023. godine, na osnovu zahtjeva emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica koje su emitovane radi prikupljanja sredstava za finansiranje budžetskih rashoda za 2023.godinu, kako slijedi:
 • oznake FBIHK51A, ISIN broja: BAFBIHK51A08, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 10.000, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, datum emisije 29.11.2023. godine, rok dospijeća 29.11.2025. godine, godišnja kamatna stopa 3,70%.

 • 29.11.2023.

  U skladu sa članom 27. Stav 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/15) društvo PTG d.d. Goražde, obavještava dioničare društva o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva od strane fizičkog lica OKOVIĆ HALILA.

  Obavještenje

  23.11.2023.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 23.11.2023, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake UNIBH, ISIN broja: BAUNIBH00008, emitenta UNION BANKA DD SARAJEVO, količine 1500000, nominalne vrijednosti 20 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake UNIBR ISIN broja: BAUNIBR00007, emitenta UNION BANKA DD SARAJEVO , količine 1500000, nominalne vrijednosti 20 KM.

  23.11.2023.

  U skladu sa članom 27. Stav 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/15) ciljno društvo Addiko Bank d.d. Sarajevo, obavještava dioničare društva o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva od strane pravnog lica Addiko Bank AG.

  Obavještenje