Javne nabavke

Naziv dokumenta
Odluka o izmjeni plana javne nabavke
Plan javnih nabavki za 2024. godinu
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA SYS COMPANY DOO SARAJEVO U POSTUPKU NABAVKE LICENCI ZA WINDOWS 2022