Javne nabavke

Naziv dokumenta
Plan javnih nabavki za 2023. godinu
Odluka o pokretanju postupka nabavke integralnog softverskog proizvoda putem otvorenog postupka