Pravo prodaje/prijenosa dionica manjinskih dioničara

Naziv dokumenta

Datum

Kod emitenta

Ime emitenta

Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara Addiko Bank d.d. Sarajevo 23.01.2024 HIPB Addiko Bank d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo 11.07.2023 MGVSR MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara MHTTP "Bristol" d.d. Sarajevo 23.09.2022 BRIS MHTTP "Bristol" d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo 05.07.2022 RTCS INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara PLIN SARAJEVO d.d. Sarajevo 24.06.2022 PLIN PLIN SARAJEVO d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara MLIN I PEKARA d.d. Ljubače - Tuzla 13.05.2022 MLHR MLIN I PEKARA d.d. Ljubače - Tuzla
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara GIK OKO DD SARAJEVO-ILIDŽA 29.03.2022 GIKO GIK OKO DD SARAJEVO-ILIDŽA
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 03.07.2019 RFSN Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara DD LASER BRČKO 10.06.2019 LSR9 DD LASER BRČKO
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara MANN+HUMMEL BA d.d.Tešanj MANN+HUMMEL BA J.S.C. 05.03.2019 UNFT MANN+HUMMEL BA d.d.Tešanj MANN+HUMMEL BA J.S.C.
Stranica 1 od 5