Pravo prodaje/prijenosa dionica manjinskih dioničara

Naziv dokumenta

Datum

Kod emitenta

Ime emitenta

Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara CROATIA-REMONT D.D. ČAPLJINA 21.05.2024 CRMC CROATIA-REMONT D.D. ČAPLJINA
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara Alpina FOGS d.d. Sarajevo 20.03.2024 FOGS Alpina FOGS d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara KLIMAVENT d.d. Sarajevo 15.03.2024 KLMV KLIMAVENT d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara Addiko Bank d.d. Sarajevo 23.01.2024 HIPB Addiko Bank d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo 11.07.2023 MGVSR MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara MHTTP "Bristol" d.d. Sarajevo 23.09.2022 BRIS MHTTP "Bristol" d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo 05.07.2022 RTCS INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara PLIN SARAJEVO d.d. Sarajevo 24.06.2022 PLIN PLIN SARAJEVO d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara MLIN I PEKARA d.d. Ljubače - Tuzla 13.05.2022 MLHR MLIN I PEKARA d.d. Ljubače - Tuzla
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara GIK OKO DD SARAJEVO-ILIDŽA 29.03.2022 GIKO GIK OKO DD SARAJEVO-ILIDŽA
Stranica 1 od 5