Pravo prodaje/prijenosa dionica manjinskih dioničara

Naziv dokumenta

Datum

Kod emitenta

Ime emitenta

Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara Duka & Bosna dd Brčko 23.06.2016 DBS9 „Duka & Bosna“ dd Brčko
Stranica 5 od 5