Pravo prodaje/prijenosa dionica manjinskih dioničara

Naziv dokumenta

Datum

Kod emitenta

Ime emitenta

Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar 22.02.2017 ABUM AUTOPREVOZ-BUS D.D. MOSTAR
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara UNIS LASTA d.d. Sarajevo "U LIKVIDACIJI" 27.10.2016 ULTS UNIS LASTA d.d. Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara EUROPA DD SARAJEVO 11.10.2016 ERPS EUROPA d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara BIMAL DD BRČKO 21.09.2016 BBR9 BIMAL DD BRČKO
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara Duka & Bosna dd Brčko 23.06.2016 DBS9 „Duka & Bosna“ dd Brčko
Stranica 5 od 5