Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ANGS ANGROSIROVINA d.d. Tuzla 15. Maja bb - TC Sjenjak, 75000, TUZLA 162

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ANGS KARABEGOVIĆ MIRSAD 37.9735 37.9735 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS HASINOVIĆ NIHAD 22.2705 22.2705 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS KARIĆ NASMER 21.6078 21.6078 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS BEGLEROVIĆ DANIJEL 10.5148 10.5148 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS KARAMOVIĆ AMIRA 1.8899 1.8899 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS HUJDUR BEGO 0.7679 0.7679 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS MUJAGIĆ BEHREM 0.4869 0.4869 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS DELIOMEROVIĆ SAKIB 0.3049 0.3049 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS AGIĆ NEŠET 0.2957 0.2957 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS OMERČIĆ ASIM 0.2527 0.2527 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%