Obavještenje dioničarima BH Telecom d.d. Sarajevo

Obavijest društva BH Telecom d.d. Sarajevo o neusvajanju obračuna i isplate dividende BH Telecom d.d. Sarajevo za 2022. godinu možete pronaći na sljedećem linku:
link
Pozivamo dioničare BH Telecom-a kojima nije izvršena isplata prethodnih dividendi, kao i one dioničare koji imaju promjenu podataka u odnosu na prethodne isplate (ime i prezime, adresa, broj transakcijskog računa) da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Obavještenje o isplati dividende MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE

Obavještavaju se dioničari emitenta MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE da će Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, na osnovu ugovora potpisanog sa emitentom, vršiti obračun i isplatu dividende za 2022.godinu, dioničarima emitenta MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE. Obavijest MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE o isplati dividende možete pronaći na sljedećem linku:
link
Dioničarima koji imaju pravo na dividendu, ista će biti isplaćena na bankovni račun koji dioničar dostavi Registru vrijednosnih papira u F BiH, u roku kojeg je odredila Skupština dioničara MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE. Pozivamo dioničare MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE koji imaju pravo na dividendu da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti telefonom ili emailom:

 • info@rvp.ba
 • 033 279 152
 • 033 279 154
 • 033 279 150

Obavještenje vlasnicima obveznica po osnovu stare devizne štednje i obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine


Mole se vlasnici obveznica po osnovu stare devizne štednje i vlasnici obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo finansija/financija, koji nemaju ažurirane matične podatke i/ili nisu dostavili bankovni račun u svrhu isplate dospjele glavnice i kamate da se obrate Registru vrijednosnih papira u FBiH za instrukciju o ažuriranju podataka u svrhu isplate novčanih sredstava.


POZIV VLASNICIMA DIONICA - OBVEZNICA


Pozivaju se državljani Bosne i Hercegovine koji su vlasnici dionica ili obveznica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nisu nikada dobili Potvrdu o stanju na računu vrijednosnog papira iz Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, a u svrhu ostvarivanja svojih prava iz vrijednosnih papira, da podnesu pismeni zahtjev za usklađivanje osobnih podataka (JMBG, ime i prezime i adresa prebivališta).

Zahtjev se može podnijeti putem pošte ili u prostorijama Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:

Vrijednosni papir Naziv emitenta
BGPMRK3 BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO Emitent | Top deset | Značajni%
BHMGRK1 BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI Emitent | Top deset | Značajni%
BHOLRK1 BNT "HOLDING" D.D. Novi Travnik Emitent | Top deset | Značajni%
BHOSPK2 Triglav Osiguranje d.d. Emitent | Top deset | Značajni%
BHOSRK2 Triglav Osiguranje d.d. Emitent | Top deset | Značajni%
Stranica 7 od 108

Novosti

4.3.2024.

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 04.03.2024, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • oznake UMENR, ISIN broja: BAUMENR00003, emitenta ENERGETIKA z.d.d. Bugojno, količine 309388, nominalne vrijednosti 12,5 KM.

  12.2.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 12.02.2024 izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake JPUMR , ISIN broja: BAJPUMR00007, emitenta JP UBORAK DD MOSTAR u stečaju , količine 70060, nominalne vrijednosti jedne dionice 10 KM.

  7.2.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 07.02.2024, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • oznake ZROMR, ISIN broja: BAZROMR00002, emitenta ZRAK - OPTOMEHANIKA DD KISELJAK , količine 35536, nominalne vrijednosti 57,00 KM.

  26.1.2024.

  U skladu sa članom 27. Stav 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/15) društvo CROATIA - REMONT d.d. Čapljina, obavještava dioničare društva o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva od strane pravnog lica CROATIA OSIGURANJE d.d.

  Obavještenje

  25.1.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 25.01.2024, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake BRTSRK1 , ISIN broja: BABRTSRK1009, emitenta BRATSTVO DD GORNJI VAKUF , količine 20781, nominalne vrijednosti jedne dionice 41,12 KM.