Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BHOL BNT "HOLDING" D.D. Novi Travnik MEHMEDA SPAHE 1, 72290, NOVI TRAVNIK 22

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BHOL BULJUBAŠIĆ HAMDO 23.7608 23.7608 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHOL IBRAHIMOVIĆ ALMA 21.0322 21.0322 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHOL DUVNJAK ARNES 16.9843 16.9843 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHOL RIZVIĆ ŠABAN 15.5922 15.5922 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHOL RIZVIĆ MIRZA 9.4019 9.4019 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHOL SIKIRIĆ SLAVKO 5.6848 5.6848 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHOL JOVLJEVIĆ RADA 4.1696 4.1696 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHOL HAJDAR MUMIN 1.9346 1.9346 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHOL DURAKOVIĆ ELDAR 0.2633 0.2633 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHOL SALKANOVIĆ JAHIJA 0.2316 0.2316 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%