Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
DOST DJEČIJA I OMLADINSKA ŠTAMPA D.D. SARAJEVO-ILIDŽA - u stečaju DŽEMALA BIJEDIĆA 185, 71210, ILIDŽA 38 Vr papir | Top deset | Značajni%
DSEP J.P. "9. SEPTEMBAR" d.d. Srebrenik Kiseljaci bb, 75350, SREBRENIK 23 Vr papir | Top deset | Značajni%
DSPI DOM SPI DD Sarajevo Butmirska cesta 45, 71210, ILIDŽA 63 Vr papir | Top deset | Značajni%
DTSZ DTS-ZENICA DD ZENICA ADOLFA GOLDBERGERA 6, 72000, ZENICA 7 Vr papir | Top deset | Značajni%
EBOS ELEKTROBOSNA d.d. Jajce BRUNE BUŠIĆA BB, 70101, JAJCE 398 Vr papir | Top deset | Značajni%
ECMS ENERGOINVEST-COMET DD SARAJEVO HAMDIJE ČEMERLIĆA do br. 2, 71000, Sarajevo 102 Vr papir | Top deset | Značajni%
EDVI ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO ZUJEVINSKA 6, 71215, BLAŽUJ 74 Vr papir | Top deset | Značajni%
EFNF ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo Trampina 12, 71000, Sarajevo 25571 Vr papir | Top deset | Značajni%
EGNS ENERGONOVA d.d. Sarajevo Semizovac bb, 71320, VOGOŠĆA 14 Vr papir | Top deset | Značajni%
EHOS EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg Međunarodnog prijateljstva 20, 71000, Sarajevo 32 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 11 od 49