Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
EHOS EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg Međunarodnog prijateljstva 20, 71000, Sarajevo 32

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
EHOS EUROHERC osiguranje d.d. 10.3190 10.3190 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EHOS AGRAM TIS d.o.o. 9.5694 9.5694 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EHOS GRGIĆ MLADENKA 7.8230 7.8230 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EHOS M.T.T. doo Rijeka 6.3796 6.3796 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EHOS AUTOSLAVONIJA d.d. Osijek 5.9809 5.9809 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EHOS EURO DAUS d.d. Split 5.9809 5.9809 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EHOS Autocentar AGRAM dd Zagreb 4.9841 4.9841 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EHOS ČIZMIĆ MATEA 3.9872 3.9872 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EHOS GRGIĆ MIRKO 3.9872 3.9872 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EHOS GRGIĆ TOLJ RENATA 3.9872 3.9872 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%