Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ELRM Elektroremont d.d. Banovići Omazići bb, 75290, BANOVIĆI 135

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ELRM ĆEBIĆ MEHMED 35.9978 35.9978 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM HUSKIĆ ŠEMSA 24.3767 24.3767 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM GADŽUN ZAIM 10.6482 10.6482 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM SOLIĆ RAMIZ 8.2992 8.2992 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM FAZLIĆ DAMIR 2.4465 2.4465 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM Dobrilović Branislav 1.2632 1.2632 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM SULJKIĆ ILINKA 0.9972 0.9972 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM Konaković Fadil 0.9374 0.9374 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM KASUMOVIĆ RIFET 0.7158 0.7158 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM BEĆIĆ KAZAFER 0.7136 0.7136 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%