Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ELRM Elektroremont d.d. Banovići Omazići bb, 75290, BANOVIĆI 125

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ELRM ĆEBIĆ MEHMED 82.2670 82.2670 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM HUSKIĆ ŠEMSA 3.9889 3.9889 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM SULJKIĆ ILINKA 0.9972 0.9972 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM Konaković Fadil 0.9374 0.9374 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM BEĆIĆ KAZAFER 0.7136 0.7136 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM Šarić Ismet 0.6560 0.6560 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM Abdulahović Muhamed 0.5540 0.5540 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM Husanović Brajko 0.5452 0.5452 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM HUJDUR BEGO 0.5097 0.5097 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELRM MURGUZ ADNAN 0.3900 0.3900 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%