Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ELGJ ELEKTRO GRUPA d.d. Kneza Branimira 2, 88000, MOSTAR 18

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ELGJ Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 30.2026 30.2026 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELGJ KARPATI MARTA 24.2103 24.2103 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELGJ BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 22.0303 22.0303 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELGJ ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla 10.3929 10.3929 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELGJ Herbos-Kapital d.d. Mostar 4.4061 4.4061 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELGJ UniCredit Bank d.d. Mostar 3.4269 3.4269 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELGJ BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND 2.9594 2.9594 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELGJ UNIS FAGAS DOO SARAJEVO 0.7809 0.7809 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELGJ OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND" 0.7735 0.7735 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ELGJ ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 0.4896 0.4896 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%