Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
EBOS ELEKTROBOSNA d.d. Jajce BRUNE BUŠIĆA BB, 70101, JAJCE 398 36190050.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ETAT ENERGOINVEST - TAT d.d. Sarajevo - u stečaju Tvornička 3, 71210, ILIDŽA 791 43049633.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ETDS ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo - u stečaju Džemala Bijedića 164, 71000, Sarajevo 90 12110818.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ENIS ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO HAMDIJE ĆEMERLIĆA 2, 71000, Sarajevo 3878 220721025.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ENPS ENERGOPETROL d.d. Sarajevo Azize Šaćirbegović 4-b, 71000, Sarajevo 2170 199661525.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ENKT ENKER d.d. Tešanj Poslovna zona Bukva br. 14, 74260, TEŠANJ 440 20081794.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
EHOS EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg Međunarodnog prijateljstva 20, 71000, Sarajevo 32 10032000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
FAMS FAMOS D.D. SARAJEVO PUT FAMOSA 38, 71212, HRASNICA 2999 10807836.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
FDHM FDM D.D. MARŠALA TITA 237, 88000, MOSTAR 369 10375846.25 Vr papir | Top deset | Značajni%
FRES FEROELEKTRO d.d. Sarajevo Maršala Tita 28, 71000, Sarajevo 1231 29234740.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 5 od 21