Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
BHMG BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI I DRINSKE BRIGADE 3, 73205, VITKOVIĆI 96 47356000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BBIS BBI d.d. Sarajevo Trg djece Sarajeva bb, 71000, Sarajevo 3 110059298.10 Vr papir | Top deset | Značajni%
BHTS BH Telecom d.d. Sarajevo Franca Lehara 7, 71000, Sarajevo 7761 634573580.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BIPV BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ VINIČKA BB, 77000, BIHAĆ 165 25453700.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BITM Bitumenka d.d. Sarajevo Aleja Bosne Srebrene 2, 71000, Sarajevo 100 7149770.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BALT BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK MEHMEDA SPAHE 1, 72290, NOVI TRAVNIK 46 10349500.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BTAD BNT TAD DD NOVI TRAVNIK u stečaju MEHMEDA SPAHE 1, 72290, NOVI TRAVNIK 218 7122950.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BNTK BNT-KOVAČNICA DD NOVI TRAVNIK MEHMEDA SPAHE 1, 72290, NOVI TRAVNIK 90 20760800.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BNTM BNT-TMiH d.d. Novi Travnik Mehmeda Spahe 1, 72290, NOVI TRAVNIK 62 53341860.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BRPO BORAC Proizvodnja obuće d.d. Travnik Tvornička bb, 72270, TRAVNIK 259 10897612.50 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 2 od 20