Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
AMHS AUTOMEHANIKA d.d. Sarajevo - u stečaju HAMDIJE ČEMERLIĆA 1a, 71000, Sarajevo 136 Vr papir | Top deset | Značajni%
ANGS ANGROSIROVINA d.d. Tuzla 15. Maja bb - TC Sjenjak, 75000, TUZLA 162 Vr papir | Top deset | Značajni%
APFM APRO-FLORAMI d.d. Mostar Dr. Ante Starčevića 77, 88000, MOSTAR 17 Vr papir | Top deset | Značajni%
APRT AUTOPREVOZ-INTERNACIONAL d.d. Tešanj - u stečaju 9.septembra bb, 74260, TEŠANJ 45 Vr papir | Top deset | Značajni%
ARMB UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo Obala Kulina bana 19, 71000, Sarajevo 1 Vr papir | Top deset | Značajni%
ASAO ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000, Sarajevo 2 Vr papir | Top deset | Značajni%
ASFS ASA FINANCE d.d. Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 16, 71000, Sarajevo 1 Vr papir | Top deset | Značajni%
ASRV Z.D.D. "AUTOSERVIS" Donji Vakuf 14. Septembra bb, 70220, DONJI VAKUF 17 Vr papir | Top deset | Značajni%
ASTS ASTRO d.d. Sarajevo - u stečaju Džemala Bijedića 127, 71000, Sarajevo 343 Vr papir | Top deset | Značajni%
ATPM ATP AUTOPREVOZ MAGLAJ D.D. u likvidaciji IV ULICA BB, 74250, MAGLAJ 139 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 2 od 49