Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ASAO ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000, Sarajevo 2

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ASAO ASA FINANCE d.d. Sarajevo 80.0000 80.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ASAO BOSNA RE d.d. SARAJEVO 20.0000 20.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%