Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BKVV BIOKOVO d.d. Vogošća Gornja Jošanica II br. 1, 71320, VOGOŠĆA 2 Vr papir | Top deset | Značajni%
BMCD BAMCARD d.d. Sarajevo Džemala Bijedića 202/IV, 71210, ILIDŽA 7 Vr papir | Top deset | Značajni%
BMES BIMES DD BIHAĆ GRABEŠKA 4, 77000, BIHAĆ 13 Vr papir | Top deset | Značajni%
BNSF ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo Trampina 12, 71000, Sarajevo 8784 Vr papir | Top deset | Značajni%
BNTK BNT-KOVAČNICA DD NOVI TRAVNIK MEHMEDA SPAHE 1, 72290, NOVI TRAVNIK 90 Vr papir | Top deset | Značajni%
BNTM BNT-TMiH d.d. Novi Travnik Mehmeda Spahe 1, 72290, NOVI TRAVNIK 62 Vr papir | Top deset | Značajni%
BNJO BOSANSKO-NJEMAČKO OSIGURANJE D.D. TUZLA - u stečaju OSLOBODILACA BB, 75207, SIMIN HAN 2 Vr papir | Top deset | Značajni%
BOAT BOSNA AUTO d.d. Sarajevo Semizovac bb, 71320, VOGOŠĆA 22 Vr papir | Top deset | Značajni%
BOCZ BOSNA DD CAZIN - u stečaju HASANA MUJEZINOVIĆA 67, 77220, CAZIN 35 Vr papir | Top deset | Značajni%
BORB PBS d.d. Sarajevo Obala Kulina Bana 18, 71000, Sarajevo 139 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 5 od 49