Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
LVNC LIVNICA d.d. Visoko Arnautovići bb, 71300, VISOKO 58

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
LVNC WOOD TEAM d.o.o. Ilijaš 53.6157 53.6157 VLASNIČKI Print
LVNC DELIĆ EMINA 24.6411 24.6411 VLASNIČKI Print
LVNC BERBIĆ DŽEVAD 1.8364 1.8364 VLASNIČKI Print
LVNC HAJRIĆ SMAJO 1.3778 1.3778 VLASNIČKI Print
LVNC TATAR AMINA 1.3626 1.3626 VLASNIČKI Print
LVNC KAPLAN SAFET 1.1744 1.1744 VLASNIČKI Print
LVNC JAMAKOVIĆ RAGIB 0.9402 0.9402 VLASNIČKI Print
LVNC VEHABOVIĆ AIŠA 0.9338 0.9338 VLASNIČKI Print
LVNC ZEKIĆ RADOMIR 0.8448 0.8448 VLASNIČKI Print
LVNC MUJAN HIMZIJA 0.8057 0.8057 VLASNIČKI Print