Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
LVNC LIVNICA d.d. Visoko Arnautovići bb, 71300, VISOKO 67

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
LVNC WOOD TEAM d.o.o. Ilijaš 48.3929 48.3929 VLASNIČKI Print
LVNC LEKA MIRSAD 22.1454 22.1454 VLASNIČKI Print
LVNC DELIĆ EMINA 2.1895 2.1895 VLASNIČKI Print
LVNC BERBIĆ DŽEVAD 1.8364 1.8364 VLASNIČKI Print
LVNC HAJRIĆ SMAJO 1.3778 1.3778 VLASNIČKI Print
LVNC HASANOVIĆ MIRNES 1.3645 1.3645 VLASNIČKI Print
LVNC TATAR AMINA 1.3626 1.3626 VLASNIČKI Print
LVNC KAPLAN SAFET 1.1744 1.1744 VLASNIČKI Print
LVNC ILIĆ LJILJANA 1.0036 1.0036 VLASNIČKI Print
LVNC KAPO ENES 0.9655 0.9655 VLASNIČKI Print