Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
HDMC BANJA KISELJAK d.d. Kiseljak Josipa Bana Jelačića bb, 71250, KISELJAK 21

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
HDMC ROBOT GENERAL TRADING Co. d.o.o. Sarajevo 93.1510 93.1510 VLASNIČKI Print
HDMC BILIĆ IVANKA 0.8543 0.8543 VLASNIČKI Print
HDMC BAKULA JANJKA 0.7874 0.7874 VLASNIČKI Print
HDMC STANIĆ IVANKA 0.7679 0.7679 VLASNIČKI Print
HDMC SOFTA JOSIP 0.7070 0.7070 VLASNIČKI Print
HDMC JELIĆ-TROGRLIĆ MARICA 0.7027 0.7027 VLASNIČKI Print
HDMC KAPETANOVIĆ IVKA 0.6272 0.6272 VLASNIČKI Print
HDMC TOMIĆ NADA 0.5958 0.5958 VLASNIČKI Print
HDMC KVASINA NIKOLA 0.3363 0.3363 VLASNIČKI Print
HDMC TOPIĆ JOSIP 0.2552 0.2552 VLASNIČKI Print