Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
3.7.2023. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 03.07.2023., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake FBIHK1E, ISIN broja: BAFBIHK1E001, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 35138540, nominalne vrijednosti 1 KM.


  oznake FBIHK2C, ISIN broja: BAFBIHK2C003, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 599668, nominalne vrijednosti 1 KM.


  oznake FBIHK6A, ISIN broja: BAFBIHK6A008, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 59936, nominalne vrijednosti 1 KM.

  23.6.2023. Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 23.06.2023, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • oznake RIBNR, ISIN broja: BARIBNR00003, emitenta RIBA NERETVA D.D. KONJIC, količine 50520, nominalne vrijednosti 12,5 KM.
  22.6.2023. Upis u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 22.06.2023. godine, postupajući po zahtjevu emitenta Federalnog ministarstva finansija, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica Federacije Bosne i Hercegovine, koje su emitovane radi prikupljanja sredstava za finansiranje budžetskih rashoda za 2023.godinu, kako slijedi:

 • oznaka FBIHK45A, ISIN broja BAFBIHK45A07, količina 30.000, nominalna vrijednost 1.000,00 KM, datum emisije 21.06.2023. godine, datum dospijeća 21.06.2028. godine, godišnja kamatna stopa 2,95%

 • 15.6.2023. Obavijest o registraciji emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine u sistemu registracije Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 15.06.2023. godine, na osnovu zahtjeva emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije trezorske zapise, kako slijedi:
 • oznake FBIHT77, ISIN broja: BAFBIHT77004, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA , količine 3.000, nominalne vrijednosti trezorskog zapisa 10.000,00 KM, datum emisije 14.06.2023. godine, rok dospijeća 12.06.2024. godine.

 • 15.6.2023. Odluka o prijemu u članstvo sistema uvida u stanje na računu Odlukom Uprave Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 04-9-5167/23 od 15.06.2023. godine Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina prima se u članstvo Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosni i Hercegovini za sistem uvida u stanje na računu vrijednosnih papira za Zatvoreni investicioni fond „PROF - PLUS“ d.d. Sarajevo.
  13.6.2023. Obavještenje za dioničare ciljnog društva MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo Obavještavamo dioničare ciljnog društva MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo da je pokrenut postupak prijenosa dionica manjinskih dioničara. Za svaku dionicu koja će biti prenesena u postupku prijenosa dionica manjinskih dioničara ponuditelj AL-SHIDDI TRADING CO. LTD. uplatio je iznos od 150 KM. Sredstva za isplatu naknade ponuditelj je uplatio na račun Registra vrijednosnih papira u FBiH za posebnu namjenu.
  9.6.2023. Završena ponuda za preuzimanje društva MLINPEK D.D. Bugojno Završena ponuda za preuzimanje društva MLINPEK D.D. Bugojno

  Oznaka emitenta MLPB, ponudilac A-BEST d.o.o. Travnik, oznaka vrijednosnog papira MLPBR, iznos ponuđene cijene 1,56 KM, ukupan broj deponovanih vrijednosnih papira količine 37325. Datum završetka ponude za preuzimanje 09.06.2023. godine.


  6.6.2023. O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju XXXI redovne Skupštine dioničara Registra vrijednosnih papira» d.d. Sarajevo XXXI redovna Skupština dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo saziva se za 27.06.2023. godine (utorak) sa početkom u 15:00 sati.

  Skupština će se održati u Sarajevu, ul. Maršala Tita 62/II u Sali Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH. ...link...
  31.5.2023. Odluka o isključenju člana sistema Registra vrijednosnih papira - SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo Odlukom Uprave Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo broj: 04-2-2-4645/23 od 29.05.2023. godine SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo isključuje se iz članstva sistema prijenosa, članstva sistema obračuna i poravnanja te članstva sistema zalaganja vrijednosnih papira u Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog ukidanja dozvole za obavljanje brokerskih poslova u prometu sa vrijednosnim papirima, prema Rješenju Komisije za vrijednosne papire
  30.5.2023. Završena ponuda za preuzimanje društva MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo Završena ponuda za preuzimanje društva MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo

  Oznaka emitenta MGVS, ponudilac AL-SHIDDI TRADING CO. LTD u zajedničkom djelovanju sa AL-SHIDDI INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo, oznaka vrijednosnog papira MGVSR, iznos ponuđene cijene 150,00 KM, ukupan broj deponovanih vrijednosnih papira količine 914. Datum završetka ponude za preuzimanje 30.05.2023. godine.


  Stranica 6 od 142