Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
GPDD GPD DRINA d.d. Goražde Sinica 14, 73000, GORAŽDE 127 Vr papir | Top deset | Značajni%
GPEZ PDD GRADSKA PEKARA ZAVIDOVIĆI ŽELJEZNIČKA BB, 72220, ZAVIDOVIĆI 45 Vr papir | Top deset | Značajni%
GPHM GP HERCEGOVINA DD MOSTAR ALEKSE ŠANTIĆA 2, 88000, MOSTAR 28 Vr papir | Top deset | Značajni%
GPHS GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stečaju HAMDIJE ČEMERLIĆA 37, 71000, Sarajevo 101 Vr papir | Top deset | Značajni%
GPUT GP "PUT" d.d. Sarajevo - u stečaju Trampina 12/III, 71000, Sarajevo 583 Vr papir | Top deset | Značajni%
GRDN GRADINA D.D. PROZOR - u stečaju NIKOLE ŠOPA 4, 88440, PROZOR 117 Vr papir | Top deset | Značajni%
GRFK GRAFIKA DD GORAŽDE-VITKOVIĆI PRVE DRINSKE BRIGADE 21, 73205, VITKOVIĆI 24 Vr papir | Top deset | Značajni%
GRNJ GRANIT JABLANICA DD SARAJEVO u stečaju Fra Anđela Zvizdovića 1B6/08, 71000, Sarajevo 268 Vr papir | Top deset | Značajni%
GRTC GRADITELJ DD ČITLUK S.S.KRANJČEVIĆA 3, 88260, ČITLUK 55 Vr papir | Top deset | Značajni%
GUMA GUMARA D.D. STARI MAJDAN MAJDANSKA BB, 79268, STARI MAJDAN 28 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 16 od 50