Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CPRM CENTROPROM DD KISELJAK JOSIPA BANA JELAČIĆA 22, 71250, KISELJAK 182

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CPRM LJILJIĆ ZORAN 16.3690 16.3690 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CPRM FRANČIĆ STIPO 16.2532 16.2532 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CPRM HERCEGOVINALIJEK DOO 5.6524 5.6524 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CPRM LONČAR MARINKO 5.4190 5.4190 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CPRM DUJIĆ NEDJELJKO 5.0692 5.0692 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CPRM KOBAČIĆ KREŠIMIR 3.2543 3.2543 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CPRM SALIHAGIĆ ENI 2.8950 2.8950 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CPRM MARJANOVIĆ MIA 2.8944 2.8944 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CPRM BARTULA VLATKO 2.8537 2.8537 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CPRM TOMČIĆ SANDIANA 2.7042 2.7042 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%