Vrijednosni papir

Oznaka papira

Status

Podaci o vrijednosnom papiru

Podaci o dužničkim vp

ZEILRK2 U trgovanju
ISIN kod: BAZEILRK2004
Cfi kod:ESVUFR
Klasa papira:REDOVNE DIONICE
Nominalna vrijednost:1.44
Količina papira:1041404
Datum emisije:29.12.2005
Status:U trgovanju
Datum zadnje promjene na vp:30.11.2016
Datum dospijeća:
Datum prve isplate:
Datum zadnje isplate:
Kamatna stopa:
Emitent | Top deset | Značajni% Print