Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BGPM BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO DR. WAGNERA 11, 70230, BUGOJNO 438

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BGPM FAREX d.o.o. Tešanj 67.7348 67.7348 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BGPM DŽANANOVIĆ SALKO 16.9136 16.9136 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BGPM LJUBUNČIĆ MUHAMED 3.6401 3.6401 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BGPM Merdžanić Azemina 2.0270 2.0270 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BGPM MERDŽANIĆ (SZR "SARAJEVO") ALIJA 2.0266 2.0266 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BGPM SILFA d.o.o. 1.3261 1.3261 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BGPM KARADŽA FAHRUDIN 1.2121 1.2121 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BGPM MULAHMETOVIĆ BAKIR 0.9938 0.9938 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BGPM KARABEG ARMIN 0.6209 0.6209 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BGPM JUSUFSPAHIĆ HALID 0.5568 0.5568 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%