Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip racuna
IBD9 PAVGORD d.o.o. Foča 33.3524 33.3524 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
IBD9 SOUTWEST CONCRETE PRODUCTS 33.3524 33.3524 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
IBD9 PAVLOVIĆ MIROSLAVA MIRA 31.9222 31.9222 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
IBD9 PAVLOVIĆ SLOBODAN 1.3730 1.3730 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%