Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
MLPB A-BEST d.o.o. Travnik od 50% do 66.67% VLASNIČKI
MLPB MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE od 33.33% do 50% VLASNIČKI
Nazad