Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
MGVS AL-SHIDDI INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo preko 66.67% VLASNIČKI
MGVS AL-SHIDDI TRADING CO. LTD. od 25% do 30% VLASNIČKI
Nazad