Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
LVNC WOOD TEAM d.o.o. Ilijaš od 33.33% do 50% VLASNIČKI
LVNC LEKA MIRSAD od 20% do 25% VLASNIČKI
Nazad