Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
BMCD Qenta Technologies Group S.ar.l. preko 66.67% VLASNIČKI
BMCD ASA Banka d.d. Sarajevo od 30% do 33.33% VLASNIČKI
Nazad