Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
TALG TAG d.d. Goražde Višegradska bb, 73000, GORAŽDE 11

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
TALG TAFRO HASAN 96.3673 96.3673 VLASNIČKI Print
TALG LIGATA ADEMIR 1.2748 1.2748 VLASNIČKI Print
TALG MRGUDA SAFETA 0.9667 0.9667 VLASNIČKI Print
TALG DUČIĆ SENAD 0.8252 0.8252 VLASNIČKI Print
TALG KANLIĆ MINA 0.1891 0.1891 VLASNIČKI Print
TALG PEZO MIRSAD 0.1453 0.1453 VLASNIČKI Print
TALG DURAKOVIĆ ENISA 0.0764 0.0764 VLASNIČKI Print
TALG ALIHODŽIĆ EMIRA 0.0726 0.0726 VLASNIČKI Print
TALG ALIBABIĆ ŠERIF 0.0413 0.0413 VLASNIČKI Print
TALG BADNJEVIĆ SALIH 0.0376 0.0376 VLASNIČKI Print