Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
PSPG PTG d.d. Goražde Višegradska bb, 73000, GORAŽDE 6

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
PSPG TAK D.O.O. SARAJEVO 55.1076 55.1076 VLASNIČKI Print
PSPG OKOVIĆ HALIL 24.0647 24.0647 VLASNIČKI Print
PSPG OKAC d.o.o. Goražde 19.9142 19.9142 VLASNIČKI Print
PSPG GRASSO HOLDINGS, INC. 0.8002 0.8002 VLASNIČKI Print
PSPG AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.0830 0.0830 VLASNIČKI Print
PSPG BAŠIĆ REDŽO 0.0302 0.0302 VLASNIČKI Print