Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
PBJT Pobjeda d.d. Tešanj Poslovna zona Bukva 3, 74260, TEŠANJ 540

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
PBJT HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo 17.1866 17.1866 VLASNIČKI Print
PBJT AHMETLIĆ AHMED 11.6642 11.6642 VLASNIČKI Print
PBJT ARNAUTOVIĆ NADINA 10.4370 10.4370 VLASNIČKI Print
PBJT AHMETLIĆ MUHAREM 10.2177 10.2177 VLASNIČKI Print
PBJT KOTORIĆ KASIM 6.9179 6.9179 VLASNIČKI Print
PBJT JUNUZOVIĆ PAŠA 6.7146 6.7146 VLASNIČKI Print
PBJT BEJĐAKIĆ KASIM 6.6123 6.6123 VLASNIČKI Print
PBJT SALKIČEVIĆ ISMIR 5.0194 5.0194 VLASNIČKI Print
PBJT MISIMOVIĆ SENAD 0.6914 0.6914 VLASNIČKI Print
PBJT ČENGIĆ HALIL 0.6905 0.6905 VLASNIČKI Print