Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
MZTJ MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE BRAVNICE BB, 70101, JAJCE 139

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
MZTJ BOJANIĆ JOZO 96.1460 96.1460 VLASNIČKI Print
MZTJ LUKIĆ-LJUBIČIĆ IRENA 0.1490 0.1490 VLASNIČKI Print
MZTJ MIKARA VEHAB 0.1123 0.1123 VLASNIČKI Print
MZTJ DILBER ANTE 0.1077 0.1077 VLASNIČKI Print
MZTJ ĐELILOVIĆ SADO 0.1007 0.1007 VLASNIČKI Print
MZTJ DAUTBEGOVIĆ HAMDIJA 0.0934 0.0934 VLASNIČKI Print
MZTJ KUZMAN PERO 0.0853 0.0853 VLASNIČKI Print
MZTJ GRABLJAŠ SLAVKO 0.0772 0.0772 VLASNIČKI Print
MZTJ MILIČEVIĆ RATKO 0.0764 0.0764 VLASNIČKI Print
MZTJ LOZANČIĆ ZDRAVKO 0.0760 0.0760 VLASNIČKI Print