Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
MGVS MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo Vrbanja 1, 71000, Sarajevo 2

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
MGVS AL-SHIDDI INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo 74.9193 74.9193 VLASNIČKI Print
MGVS AL-SHIDDI TRADING CO. LTD. 25.0807 25.0807 VLASNIČKI Print