Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
HIPB Addiko Bank d.d. Trg solidarnosti 12, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
HIPB Addiko Bank AG 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Print