Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CRMC CROATIA - REMONT d.d. Čapljina Tasovčići bb, 88300, ČAPLJINA 31

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CRMC CROATIA OSIGURANJE d.d. 96.9151 96.9151 VLASNIČKI Print
CRMC KURTOVIĆ SENAD 0.2910 0.2910 VLASNIČKI Print
CRMC Prskalo Marica 0.2870 0.2870 VLASNIČKI Print
CRMC VUKASOVIĆ DAVOR 0.2511 0.2511 VLASNIČKI Print
CRMC JURČIĆ PLAMENKA 0.2192 0.2192 VLASNIČKI Print
CRMC BOŠKOVIĆ DRAGO 0.1913 0.1913 VLASNIČKI Print
CRMC DŽONO PERO 0.1754 0.1754 VLASNIČKI Print
CRMC BOROVAC ROBERT 0.1674 0.1674 VLASNIČKI Print
CRMC VEBER ZORAN 0.1435 0.1435 VLASNIČKI Print
CRMC DUJMOVIĆ VINKO 0.1395 0.1395 VLASNIČKI Print