Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BMCD BAMCARD d.d. Sarajevo Džemala Bijedića 202/IV, 71210, ILIDŽA 7

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BMCD Qenta Technologies Group S.ar.l. 69.4542 69.4542 VLASNIČKI Print
BMCD ASA Banka d.d. Sarajevo 30.0174 30.0174 VLASNIČKI Print
BMCD MIC REL, INC. 0.2710 0.2710 VLASNIČKI Print
BMCD PBS d.d. Sarajevo 0.1061 0.1061 VLASNIČKI Print
BMCD BTC, INC. 0.0768 0.0768 VLASNIČKI Print
BMCD Gospodarska banka d.d. Mostar - u stečaju 0.0519 0.0519 VLASNIČKI Print
BMCD DŽINALIJA ALEN 0.0226 0.0226 VLASNIČKI Print