Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BHOS Triglav Osiguranje d.d. Dolina 8, 71000, Sarajevo 3

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BHOS Triglav INT, d.o.o. 98.8711 97.7757 VLASNIČKI Print
BHOS DELIMUSTAFIĆ ENES 0.6854 1.3206 VLASNIČKI Print
BHOS BISTON DJL SARAJEVO 0.0000 0.5213 VLASNIČKI Print
BHOS CENEX D.O.O. 0.4435 0.3823 VLASNIČKI Print