Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ARMB UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo Obala Kulina bana 19, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ARMB UNIQA Osterreich Versicherungen AG 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Print