Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
FBIH FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA MEHMEDA SPAHE 5, 71000, Sarajevo 0

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa