Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
DTSZ GRAD ZENICA ("državno" vlasništvo) od 50% do 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
DTSZ KUREVIJA KATA od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
DTSZ KATIČIĆ PERO od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
DTSZ TADIĆ ŽELJKO od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad