Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
EBOS ELEKTROBOSNA d.d. Jajce BRUNE BUŠIĆA BB, 70101, JAJCE 398

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
EBOS MAČAK AMIRA 33.8145 33.8145 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EBOS MAČAK JASIN 11.3092 11.3092 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EBOS MAČAK HARISA 5.7112 5.7112 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EBOS MAČAK HARUN 5.7112 5.7112 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EBOS JARANOVIĆ SLAVKO 3.4530 3.4530 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EBOS DŽIGAL ALIJA 2.5174 2.5174 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EBOS PAVIĆ NIKO 2.0379 2.0379 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EBOS KADRIĆ ŠEKIB 1.0299 1.0299 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EBOS Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 0.9457 0.9457 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
EBOS BEGOVIĆ MIRZET 0.8276 0.8276 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%