Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
DBSB DUBINT DD ŠIROKI BRIJEG IVANKOVIĆA DOLAC BB, 88220, ŠIROKI BRIJEG 2

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
DBSB IVANKOVIĆ DRAŽENKO 50.0000 50.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DBSB IVANKOVIĆ TONKO 50.0000 50.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%