Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
DBJP DOBOJPUTEVI D.D. DOBOJ JUG USORSKA 130, 74203, MATUZIĆI 194

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
DBJP CESTOTEHNIK D.O.O. TUZLA 82.0874 82.0874 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DBJP AKTIVA INTEGRA A.D. PODGORICA 0.5706 0.5706 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DBJP IDRIZOVIĆ RAMIZ 0.4103 0.4103 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DBJP KORDIĆ MARIO 0.3967 0.3967 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DBJP TKALČIĆ BLANKA 0.3750 0.3750 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DBJP BOŠNJAK ESMIR 0.3636 0.3636 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DBJP MUFTIĆ EDIN 0.2339 0.2339 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DBJP SKENDERAGIĆ NIJAZ 0.2052 0.2052 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DBJP DELIĆ FIKRET 0.1989 0.1989 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DBJP JELIĆ DARKO 0.1981 0.1981 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%