Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CTRT CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo Kurta Schorka 8, 71000, Sarajevo 112

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CTRT INDEX d.o.o. Gračanica 97.7381 97.7381 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRT HUMIĆ ENVERA 0.4701 0.4701 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRT KOVAČEVIĆ JASMINA 0.2350 0.2350 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRT MEHOVIĆ MIRSAD 0.1608 0.1608 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRT ĐOZO HALIL 0.1078 0.1078 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRT OBRADOVIĆ MILOVAN 0.0901 0.0901 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRT JAŠOVIĆ ZDRAVKO 0.0477 0.0477 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRT NOGO MILAN 0.0353 0.0353 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRT ČEČAR SRETEN 0.0336 0.0336 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRT LUKIĆ MITAR 0.0300 0.0300 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%