Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CTPS CITY PARK d.d. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije 5, 71000, Sarajevo 5

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CTPS PARKKING d.o.o. 36.2807 36.2807 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTPS MULIĆ ADELA 17.9177 17.9177 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTPS LUKIĆ BOJAN 17.7057 17.7057 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTPS MULIĆ ZINEDIN 14.8431 14.8431 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTPS HATIBOVIĆ SENADA 13.2528 13.2528 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%