Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CDCS Centrotrans - DC d.d. Sarajevo Srđana Aleksića 22, 71000, Sarajevo 267

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CDCS MULIĆ HAJRUDIN 65.7901 65.7901 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CDCS FE-AL METALI d.o.o. Sarajevo 14.3194 14.3194 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CDCS CITY PARK d.d. Sarajevo 10.9026 10.9026 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CDCS PARKKING d.o.o. 2.3447 2.3447 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CDCS CENTROTRANS-TRANSPORT ROBE d.d. Sarajevo 0.8224 0.8224 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CDCS BUNDIĆ MEHMED 0.0978 0.0978 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CDCS LJUBOVIĆ HASNA 0.0890 0.0890 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CDCS RUVIĆ MUSTAFA 0.0759 0.0759 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CDCS GAČANOVIĆ HAKIJA 0.0710 0.0710 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CDCS MEMIĆ ASIM 0.0710 0.0710 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%