Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CBHG C.B.H. & GROUP D.D. SARAJEVO - u stečaju MIS IRBINA 5, 71000, Sarajevo 5

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CBHG JUHANT IVAN 30.0000 30.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CBHG OSMANOVIĆ ALMEDIN 23.4000 23.4000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CBHG PERČINLIĆ MARIJANA 18.6000 18.6000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CBHG BABIĆ ENA 14.0000 14.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CBHG MALE MILENA 14.0000 14.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%