Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BTAD BNT TAD DD NOVI TRAVNIK u stečaju MEHMEDA SPAHE 1, 72290, NOVI TRAVNIK 218

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BTAD PERENDA DŽANAN 22.8353 22.8353 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BTAD ZAHIROVIĆ VELIDA 21.3830 21.3830 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BTAD HAJRIĆ FATIMA 15.6136 15.6136 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BTAD DI MARCO FATMA 10.0001 10.0001 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BTAD TERZIĆ MURIS 9.3823 9.3823 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BTAD TODOROVAC EMIR 4.4041 4.4041 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BTAD SKOČIĆ ENESA 4.3900 4.3900 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BTAD ĐELILBAŠIĆ FATIMA 4.3823 4.3823 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BTAD KRNJIĆ MALIK 3.5007 3.5007 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BTAD PERENDA FEHUDIN 1.5001 1.5001 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%