Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BSOS ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Trg međunarodnog prijateljstva 20, 71000, Sarajevo 48

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BSOS ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb 19.8668 19.8668 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSOS EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 19.8517 19.8517 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSOS EUROHERC osiguranje d.d. 9.9938 9.9938 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSOS AGRAM LIFE osiguranje d.d. 9.9410 9.9410 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSOS EURO DAUS d.d. Split 6.2019 6.2019 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSOS AGRAM TIS d.o.o. 5.4947 5.4947 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSOS BOSNA RE d.d. SARAJEVO 5.2027 5.2027 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSOS ČIZMIĆ MATEA 3.5138 3.5138 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSOS GRGIĆ TOLJ RENATA 3.5138 3.5138 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSOS KURTOVIĆ HUSNIJA 3.0003 3.0003 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%