Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
HDGS FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE preko 66.67% VLASNIČKI
HDGS JAHIĆ MEHMED od 5% do 10% VLASNIČKI
Nazad